Mødedato: 28-06-2012

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT-MASTER butikker

Resumé

Fusionen vedrørte Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORTMASTER-kæden. Transaktionen indebærer, at Nordic Capital overtager SPORTMASTER-kæden, herunder ca. 100 detailbutikker, samt ca.[…] pct. af aktierne i kædeselskabet Sport Danmark A/S. De resterende ca. 6 butikker i Danmark samt 4 butikker på Færøerne og 1 butik på Grønland fortsætter indtil videre som kædebutikker. SPORTMASTER-kæden er en landsdækkende kæde af selvstændige forhandlere inden for sportsartikler, dvs. beklædning, fodtøj og udstyr til sport og fritid. Sport Danmark A/S (herefter ”Sport Danmark”) er kædeselskab for SPORTMASTER-butikkerne og står bl.a. for indkøb samt tilrettelæggelse af den overordnede markedsføring. Nordic Capital er en kapitalfond med fokus på fortrinsvis store og mellemstore virksomheder i særligt Europa og Norden. Nordic Capital har i maj 2012 kontrollerende ejerandele i 25 porteføljeselskaber inden for en bred vifte af forskellige industrier. Anmeldelsen var fuldstændig den 20. juni 2012. Da fusionen ikke kunne antages at ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at godkende fusionen i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant