Mødedato: 30-01-2015

Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank. Fusionen indebærer, at Nordjyske Bank A/S via et offentligt købstilbud erhverver minimum 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i A/S Nørresundby Bank, hvorved Nordjyske Bank A/S opnår enekontrol over A/S Nørresundby Bank. Nordjyske Bank og Nørresundby Bank beskæftiger sig med bankvirksomhed, herunder på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Begge banker er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Begge banker er aktive inden for markederne for detailbank, engrosbank og inden for det finansielle bankmarked i Danmark og har særlig fokus på private kunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder i lokalområdet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant