Mødedato: 20-06-2008

NorgesGruppen ASAs erhvervelse af 40 pct. af aktiekapitalen i Alta Discount A/S (KIWI Danmark A/S)

Resumé

Sagen vedrører NorgesGruppen ASAs erhvervelse af 40 pct. af aktiekapitalen i Alta Discount A/S, som samtidig skifter navn til KIWI Danmark A/S. Dagrofa er gennem en række datterselskaber aktiv på bl.a. markederne for grossist- og detailsalg af dagligvarer i Danmark. Dagrofa opererer på grossistmarkedet gennem datterselskaberne SuperGros A/S og Foodservice Danmark A/S. NorgesGruppens kernevirksomhed er grossist- og detailvirksomhed inden for dagligvarehandlen i Norge. NorgesGruppen opererer med bl.a. tre landsdækkende koncepter: Meny, Spar og KIWI samt et nærbutikskoncept, Joker, og et regionalt stormarkedskoncept, Ultra. Fusionen blev godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 12 d, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Grossist- og detailsalg

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Markedet for grossist- og detail salg af dagligvare.