Mødedato: 25-10-2013

NorgesGruppen Danmark ApS’ erhvervelse af fælles kontrol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond over Dagrofa ApS

Resumé

Sagen vedrører NorgesGruppen Danmark ApS’ erhvervelse af fælles kontrol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond (herefter “KFI”) over Dagrofa ApS (herefter “Dagrofa”). Erhvervelsen skulle ske ved, at NG købte Skandinavisk Holdning A/S’ (herefter SH) anparter i Dagrofa, hvilket før transaktionen udgjorde 55 % af ejerkapitalen i Dagrofa. Ved overdragelsen indgik NG og KFI en ejeraftale, som ville gøre det muligt at blokere for dispositioner, der ville være bestemmende for Dagrofas forretningspolitik. Dermed ville NG og KFI opnå fælles kontrol med Dagrofa. Før transaktionen havde SH enekontrol med Dagrofa. Desuden ville der ske tre andre kapitaloverdragelser som led i transaktionen. 1) Dagrofa ville erhverve NG’s ejerandel på 40 pct. af aktierne i KIWI Danmark A/S2 (herefter ”KIWI”), hvorefter Dagrofa ville eje 100 pct. af aktierne i KIWI. 2) Dagrofa ville erhverve Spar-købmændenes aktier (50 pct.) i Spar Danmark A/S mod kontanter og anparter i Dagrofa, hvorefter Dagrofa ville eje 100 pct. af aktierne i Spar Danmark A/S. 3) Dagrofa ville erhverve SuperBest-varemærker, -aktiviteter og -aktiver i SuperBest a.m.b.a. mod kontant vederlag, hvorefter SuperBest a.m.b.a. planlægges likvideret. De to kapitaloverdragelser ville i sidste ende betyde, at KFI og NG ville opnå fælles kontrol med KIWI og Spar Danmark A/S. Styrelsen vurderede, at de nævnte transaktioner ikke ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor styrelsen godkendte transaktionerne, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant