Mødedato: 10-07-2020

Norlys Energy Trading

Resumé

Ved transaktionen etableres Norlys Energy Trading A/S som et selvstændigt fungerende joint venture mellem Norlys Holding og Eurowind Energy. Norlys Energy Trading skal handle dels fysisk energi, dels finansielle kontrakter og certifikater i tilknytning til el- og gasmarkedet. Det forventes, at de handelsaktiviteter, som Norlys-koncernen og Eurowind Energy-koncernen hidtil selv har håndteret internt eller købt eksternt vedrørende fysisk og finansiel handel i relation til el- og gasmarkedet, efter fusionen vil blive varetaget af Norlys Energy Trading for henholdsvis Norlys-koncernen og Eurowind Energy-koncernen. Fusionen gav ikke anledning til problemer og blev godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen