Mødedato: 09-06-2022

Norlys Holding A/S og Mjølner Holding I A/S

Resumé

Med transaktionen erhverver Norlys Holding 100 pct. af aktiekapitalen i Mjølner Holding og opnår dermed enekontrol over Mjølner Holding. Norlys Holding er ejet 100 pct. af Norlys a.m.b.a. (”Norlys”) og indgår dermed som en del af Norlys-koncernen. Norlys-koncernen har aktiviteter inden for salg af tv, bredbånd, elforsyning, fiberbredbånd, kommunikation, el- og gashandel, el-ladestandere samt produktion af vedvarende energi. Norlys indkøber bl.a. IT-konsulentydelser til koncernens streamingtjeneste, Norlys Play, og onlinesalg og selvbetjeningsløsninger til private el- og naturgaskunder. Mjølner Holding er et holdingselskab, hvis eneste aktivitet er at eje kapitalandele i Mjølner Informatics A/S. Mjølner Informatics A/S er en ITkonsulentvirksomhed med speciale i softwareudvikling, user experience og digitalt design. Ud over salg af konsulent- og rådgivningsydelser, sælger Mjølner Informatics A/S komplette skræddersyede IT-projekter, hvor Mjølner Informatics A/S står for at levere det færdige softwareprodukt. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant