Mødedato: 13-08-2014

Novo A/S’ overtagelse af Sonion Gruppen

Resumé

Sagen vedrører Novo A/S’ erhvervelse af Sonion Gruppens moderselskab, Xilco Holding (CH) AG. Ved transaktionen erhverver Novo A/S aktiemajoriteten i Sonion Gruppens moderselskab, Xilco Holding (CH) AG. Aktierne erhverves gennem det til akkvisitionen stiftede holdingselskab, Sonion HoldCo A/S. Sonion Gruppen designer og producerer mikroakustiske og mikromekaniske komponenter til brug for produktion af høreapparater, in-ear høretelefoner og kommunikationsudstyr. Novo A/S er holdingselskab for selskaberne i Novo Gruppen. Udover ejerskabet i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S foretager Novo A/S investeringer i life science-virksomheder på forskellige stadier i deres udvikling og andre investeringer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant