Mødedato: 18-06-2021

NREP AB’s og Dades A/S’ etablering af fælleskontrol over Dades’ ejendomsportefølje

Resumé

Ved transaktionen får NREP fælleskontrol sammen med Dades over hele Dades’ ejendomsportefølje, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2. NREP vil fremover varetage og forvalte ejendomsporteføljen, samt stå for varetagelse af andre
opgaver relateret til administrationen af Dades-koncernen. Dades er et dansk aktieselskab, som er ejet af Novo Holdings A/S, Aase og Ejner Danielsens fond, Tryghedsgruppen Smba og en række minoritetsaktionærer. Dades’ forretningsgrundlag er at udvikle og investere i attraktive butikscentre og boligprojekter over hele landet samt i erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og i de største danske byer. Dades ejendomsportefølje består af 63 kontorejendomme og 13 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Alle Dades’ ejendomme har et samlet udlejningsareal på ca. 1,1 mio. m². Dades ejer derudover 49 procent af ejendommen Gl. Mønt 2-4 gennem datterselskabet Davista. Lejeindtægter udgør selskabets omsætning. Alle Dades’ ejendomme administreres i dag af Newsec. NREP er en registreret fond-manager, der administrerer fonde, hvis formål er at investere i, forvalte og udvikle ejendomme i Norden. NREP AB er ejet 100 % af NREP A/S, der bl.a. er ejet af TBL Holding ApS og Novo Holdings A/S. NREP har over 2,5 mio. m² i ejendomme i Norden på tværs af fonde administreret af NREP, hvor størstedelen er inden for kerneområderne bolig, logistik, plejehjem og kontorer. NREP har 350 medarbejdere, heraf ca. halvdelen i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de
foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen