Mødedato: 11-07-2014

NRGi Fibernet A/S’s (NRGi) og SEAS-NVE Holding A/S’s (SEAS-NVE) oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Sagen vedrører NRGi Fibernet A/S’s (NRGi) og SEAS-NVE Holding A/S’s (SEAS-NVE) oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture ved navn Fibia P/S. NRGi er en energikoncern med forsyningsområde i Østjylland. NRGi’s kerneaktiviteter er distribution af og handel med el. SEAS-NVE er en energikoncern med forsyningsområde i Region Sjælland. SEAS-NVE’s kerneaktiviteter er distribution af og handel med el. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke relevant