Mødedato: 19-12-2005

Ny Frederikssund Kommunes henvendelse vedrørende KMD

Resumé

En række kommuner havde henvendt sig til KFST, da de havde indvendinger overfor de krav og vilkår, KMD havde opstillet for at konvertere data. Konverteringerne var nødvendige pga. sammenlægningen af kommuner. Vilkårene, de havde indvendinger overfor, omfattede spørgsmål om bod, væsentlig forsinkelse, ret til udbedring af mangler, reklamationsfrist og adgang til at hæve aftalen. Kommunerne fremførte endvidere, at KMD skulle indtage en meget stærk stilling, som i henvendelsen beskrives som “monopollignende”. Styrelsen indledte herefter en dialog med KMD, hvorefter KMD tilkendegav at være villig til at forhandle standard-konverteringsaftalens konkrete punkter med de enkelte kunder. Herudover vil KMD ikke benytte konverteringsaftalens bestemmelser om ophævelse ved forsinkelse, medmindre der er tale om, at kommunen ikke opfylder sine forpligtelser, og dette umuliggør eller væsentligt vanskeliggør KMD’s gennemførelse af konverteringen. I andre tilfælde af forsinkelse vil bestemmelsen blive administreret som en suspension af KMD’s forpligtelser efter konverteringsaftalen. Arbejdet vil blive genoptaget, når KMD har ressourcemæssig mulighed for det inden for den periode, hvor der gennemføres konverteringsprocesser i forbindelse med kommunalreformen. Herefter lukkede styrelsen sagen, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., dvs. afviste at foretage yderligere undersøgelser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forvaltning

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet