Mødedato: 01-07-2013

Ny Godkendelse af Sparekassen Kronjylland/Sparekassen Thy/Krone Kapital A/S/Krone Kapital III A/S

Resumé

Sagen vedrører Sparekassen Kronjyllands erhvervelse af en fælles kontrollerende andel af Krone Kapital A/S samt en enekontrollerende andel af Krone Kapital III A/S. Fusionen finder sted som en aktieoverdragelse, hvorved Sparekassen Kronjylland erhverver 50% af ejerandelene i Krone Kapital A/S fra Jyske Bank A/S samt 100% af ejerandelene i Kronekapitel III A/S fra Jyske Bank A/S. Krone Kapital A/S tilbyder leasing (finansiel leasing og operationel leasing) samt ydelser knyttet hertil (fx fleet management) til forbrugerne og virksomheder, særligt indenfor leasing af biler, lastbiler og busser. Salget sker primært via Krone Kapital II A/S (som er 100% ejet af Sparekassen Thy) og Krone Kapital III A/S (som efter fusionen vil være ejet af Sparekassen Kronjylland), men til en vis grad også via Krone Kapital A/S selv og det 100%-ejede datterselskab Krone Kapital I A/S. Selskaberne har også leasingaktiviteter indenfor andre områder, ligesom Krone Kapital har et begrænset udlån. Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Thy er begge danske pengeinstitutter. Styrelsen fandt ikke anledning til at gøre indsigelse, hvorfor fusionen blev godkendt på baggrund af en forenklet anmeldelse, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant