Mødedato: 25-10-2022

Nye Visioner v/Søren Dybdal

Resumé

Overtrædelsen består i, at Nye Visioner v/Søren Dybdal havde i perioden fra juni 2013 til april 2021, indgået aftaler om priser og deling af kunder i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Forretningskonceptet Nye Visioner udbyder blandt andet kurser inden for personlig planlægning og effektivitet, mødeledelse, stressforløb og cheftræningsforløb. Udvikleren af Nye Visioner stiller mod provision konceptet til rådighed for en række virksomheder, som herefter bliver partnervirksomheder i Nye Visioner. For dette blev der udmålt en bøde på DKK 90.000. Der er ved fastsættelsen af bødens størrelse lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt på den juridiske persons koncernomsætning og den maksimale størrelse af en bøde, jf. konkurrencelovens $ 23 b, stk. I og 4. Overtrædelsens grovhed skal kategoriseres som alvorlig el-ler meget alvorlig. Idet den nærmere kategorisering ikke har betydning for bødens størrelse i den konkrete sag, er der ikke taget endeligt stilling hertil. Der er endvidere lagt vægt på, at Nye Visioner v/Søren Dybdal har erkendt overtrædelsen og har medvirket til sagens afgørelse. Som skærpende omstændighed ved fastsættelse af bødens størrelse er der i medfør af konkurrencelovens § 23 b, stk. 2, nr. 2, lagt vægt på, at Nye Visioner v/Søren Dybdal har spillet en ledende rolle ved at stifte og drive samarbejdet i NYE Visioner. Derudover er der lagt vægt på, at Nye Visioner v/ Søren Dybdal har tilskyndet til overtrædelsen ved årligt at udsende reviderede priser på NYE Visioners ydelser, med mulighed for input fra partnervirksomhederne.