Mødedato: 24-02-2023

Nye Visioner v/Susanne Christtreu

Resumé

Nye Visioner v/Susanne Christtreu har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Virksomheden har i regi af forretningskonceptet Nye Visioner deltaget i aftaler om priser og kundedeling. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra 28. oktober 2019 til 25. april 2021. Nye Visioner v/Susanne Christtreu har accepteret at betale en bøde på 2.500 kroner for overtrædelsen.