Mødedato: 09-07-2019

Nykredit Bank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Sparinvest Holdings SE

Resumé

Transaktionen indebærer, at Nykredit i henhold til en købsaftale med størstedelen af ejerne af Sparinvest erhverver 75 pct. af aktierne og dermed enekontrol over Sparinvest. Nykredit er en del af Nykredit Realkredit-koncernen, der har sine primære aktiviteter inden for bank og realkredit. Sparinvest er en international kapitalforvalter for investorer i Danmark såvel som i udlandet. I Danmark omfatter Sparinvests aktiviteter kapitalforvaltning, administration og markedsføring af investeringsforeninger og forvaltning af alternative investeringsforeninger, kapitalforvaltning af pensionspuljer og af egenbeholdningsløsninger til pengeinstitutter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant