Mødedato: 22-07-2014

Nykredit Bank A/S’ overtagelse af en række aktiviteter fra FIH Erhvervsbank A/S

Resumé

Sagen vedrører Nykredit Bank A/S’ overtagelse af en række aktiviteter, herunder medarbejdere, fra FIH Erhvervsbank A/S. Transaktionen omfatter en portefølje bestående af 24 større erhvervsengagementer fra FIH Erhvervsbank A/S. Porteføljen omfatter de med de pågældende kunder indgåede lån med tilhørende sikkerheder, kautioner, derivater relateret til afdækning af de pågældende engagementer samt andre aktiviteter, indlån, andre passiver, garantier og andre ikkebalanceførte forpligtelser, der har tilknytning til de pågældende engagementer. Nykredit Bank A/S overtager ligeledes ved fusionen en række medarbejdere fra FIH Erhvervsbank A/S. Nykredit Bank A/S er en del af Nykredit Realkredit-koncernen, der har sine primære aktiviteter inden for bank og realkredit. Nykredit Realkredit-koncernen har desuden aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed. FIH Erhvervsbank A/S, der er ejet af FIH Holding A/S, driver bank- og finansieringsvirksomhed. FIH Erhvervsbank A/S fokuserer primært på finansielle løsninger til erhvervslivet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant