Mødedato: 02-12-2019

Nykredit Realkredit A/S’ erhvervelse af LR Realkredit A/S

Resumé

Sagen vedrørte Nykredit Realkredit A/S’ erhvervelse af LR Realkredit A/S. Nykredit Realkredit yder realkreditlån til privatkunder samt erhvervskunder. Herunder yder Nykredit Realkredit bl.a. realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse, andelsboliger, støttet byggeri til beboelse, landbrug, industri og håndværk, kontor og forretning samt ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Nykredit Realkredit er en del af Nykredit-koncernen. Nykredit-koncernen har navnlig aktiviteter inden for realkreditvirksomhed (igennem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit), bankvirksomhed (igennem Nykredit Bank A/S samt datterselskaberne Nykredit Portefølje Administration A/S og Nykredit Leasing A/S), samt ejendomsmægling (igennem Nykredit Mægler A/S). Nykredit Realkredit er 100 pct. ejet af Nykredit A/S, der er kontrolleret af Forenet Kredit f.m.b.a. LR Realkredit er Danmarks mindste realkreditinstitut. LR Realkredit yder realkreditlån til erhvervskunder inden for begrænsede kategorier, navnlig andelsboliger, støttet byggeri, byfornyelsesprojekter, domicilejendomme samt ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Transaktionen finder sted ved, at Nykredit Realkredit erhverver 100 pct. af ejerandelene og stemmerne i LR Realkredit. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte Nykredit Realkredits erhvervelse af LR Realkredit, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant