Mødedato: 29-10-2008

Nykredit Realkredits overtagelse af Forstædernes Bank

Resumé

Sagen vedrørte Nykredits overtagelse af Forstædernes Bank. Det var tanken, at Forstædernes Bank skulle integreres i Nykredit som et helejet datterselskab med selvstændigt brand og med eksisterende filialstruktur og medarbejderstab. Nykredit forudsættedes at opnå enekontrol med Forstædernes Bank, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 3. Forstædernes Bank er primært aktiv på detailbankmarkedet, men har også aktiviteter på engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Nykredit er ligeledes aktiv på de tre bankmarkeder, men har også omfattende aktiviteter på realkreditmarkedet. På detailbankmarkedet ville fusionen ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Parterne ville efter fusionen have en markedsandel på ikke over 4 pct., og dermed blev der hverken skabt eller styrket en dominerende stilling. Samlet set var det således Konkurrencestyrelsens vurdering, at den effektive konkurrence ikke blev hæmmet betydeligt som følge af fusionen, hvorfor denne blev godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Detailbankmarkedet; Engrosbankmarkedet samt Det finansielle bankmarked; Investeringsforeninger . Realkreditmarkedet