Mødedato: 21-12-2016

Nykredit-tilsagn forlænges med op til seks måneder

Resumé

Nykredit har anmodet Konkurrencerådet om at revurdere det tilsagn om loft på bidragssatser, som koncernen gav ved fusionen med Totalkredit i 2003. Indtil en afgørelse foreligger, har Konkurrencerådet forlænget Nykredits midlertidige tilsagn – dog makismalt med seks måneder.