Mødedato: 23-06-2010

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag – påklaget

Resumé

Nykredit havde som led i opnåelsen af fusionsgodkendelse efter fusionskontrolreglerne ( 14. oktober 2003), afgivet et fremadrettet tilsagn om størrelsen på deres bidragssatser. Det var Konkurrence- og Forbrugertyrelsens opfattelse, at dette tilsagn var tidsubestemt, mens Nykredit omvendt mente, at det måtte være begrænset i tid. Nykredit fik i første omgang medhold heri ved Sø & Handelsretten, men ikke hos Højesteret. Parallelt med domstolprøvelsen indgik Nykredit i revideret tilsagnsaftale med Konkurrencerådet den 30. november 2011.