Mødedato: 30-11-2011

Nykredits tilsagn om administrationsbidrag

Resumé

Foranledet af at Nykredit i en pressemeddelelse annoncerede, at Nykredit og Totalkredit ville forhøje administrationsbidraget for realkreditlån til privatkunder, meddelte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de tilsagn, der blev givet ved fusionen af Nykredit og Totalkredit, ikke var tidsbegrænsede og derfor ikke kunne hæves udelukkende grundet det tidsmæssige horisont. Nykredit har efter styrelsens tilkendegivelse ønsket at afgive et tilsagn, som medfører, at der i en periode på 5 år lægges et nyt højere loft for bidragssatsen for både eksisterende og nye lån til ejerboliger og fritidshuse i Ny‐kredit Realkredit A/S på 0,55 pct. for fastforrentede lån og 0,60 pct. for øvrige lån. Styrelsen gjorde dette tilsagn bindende for Nykredit, således at de tidligere tilsagn blev modificeret. Sagen var en opfølgning på rådets afgørelse af 23/6-10, som påbød Nykredit ikke at ændre sine satser.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Brancher

Realkreditlån

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant