Mødedato: 31-05-2000

Odder Barnevognsfabrik A/S’ autoriserede forhandlerbetingelser (Odder Barnevognsfabrik I)

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at bestemmelserne om bonus- og rabatsatser i den af Odder Barnevognsfabrik A/S anmeldte standardaftale om forhandlerbetingelser, var omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Bonus- og rabatsatserne kunne kun opnås såfremt forhandleren fortsatte med at indkøbe fra fabrikken of var derfor loyalitetsskabende. Styrelsen fandt ikke, at betingelserne for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, var opfyldt. Konkurrencerådet påbød Odder Barnevognsfabrik A/S, at ophæve eller ændre bonusregulativet, således at det ikke længere var en forudsætnign for forhandleren forsat at være kunde på udbetalingstidspunket. Så snart påbuddet var efterkommet kunne betingelserne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 2, nr. 4

Brancher

Barnevogn

Samhandeler

Ikke angivet