Mødedato: 13-09-2012

Odin Equity Partners II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Svendborg Skibshydraulik Holding A/S

Resumé

Fusionen vedrørte overdragelse af samtlige aktier i Svendborg Skibshydraulik Holding A/S (herefter ”SH Group”) til kapitalfonden Odin Equity Partners II K/S (herefter “Odin II”). Den planlagte transaktion gennemføres som en overdragelse af samtlige aktier i SH Group til anpartsselskabet 28. juni 2012 II, der ejes af Odin II. Efter transaktionens gennemførelse vil Odin II de facto erhverve enekontrollen over SH Group. SH Group er en international virksomhed, der er aktiv inden for udvikling, produktion og servicering af hydrauliske og mekaniske systemløsninger til offshore-, marine-, mobil- og industrisektoren. Odin II’s aktiviteter består i at foretage investeringer i mindre og mellemstore virksomheder inden for forskellige brancher, hvilket sker gennem indskud af kapital eller midlertidig lånekapital i holdingselskaber til sådanne virksomheder. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet