Mødedato: 11-11-2013

Odin Equity Partners II K/S’ erhvervelse af Envikraft Invest A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Odin Equity Partners II K/S’ og Envikraft Invest A/S. Transaktionen medfører, at Odin Equity Partners II K/S’ overtager enekontrollen med Envikraft Invest A/S. Overtagelsen udgør en fusion i medfør af konkurrencelovens § 12 a stk. 1 nr. 2. Odin Equity Partners II K/S er en kapitalfond, hvis aktiviteter består i at foretage investeringer i mindre og mellemstore virksomheder indenfor forskellige brancher, hvilket sker i form af indskud af kapital eller midlertidig lånekapital i holdingselskaber til virksomhederne. Envikraft Invest A/S er en international virksomhed, der er aktiv indenfor salg, produktion og opførsel af kedel- og fyringsanlæg samt udførsel af tilknyttede serviceydelser. Envikraft Invest A/S’ kedelanlæg anvendes til forbrænding af en række forskellige brændsler, herunder særligt biomasse og affald, og til produktion af energi, herunder særligt varme. Envikraft Invest A/S sælger i Danmark hovedsageligt til producenter af fjernvarme. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant