Mødedato: 25-06-2012

Odin Equity Partners II K/Ss overtagelse af SSG A/S

Resumé

Fusionen vedrørte en planlagt transaktion vedrørende overdragelse af samtlige aktier i SSG A/S til kapitalfonden Odin Equity Partners II K/S (herefter “Odin). SSG A/S er i dag ejet af en række aktionærer, herunder medlemmer af virksomhedsledelsen. I forbindelse med transaktionen stifter et Odin-ejet anpartsselskab et holdingselskab, SSG InvestCo A/S, der ved transaktionen overtager aktierne i SSG A/S, hvorved Odin erhverver enekontrol over SSG A/S. Odin er et investeringsselskab med porteføljeselskaber inden for forskellige brancher. Ingen af disse selskaber er efter det oplyste aktive på samme markeder som SSG A/S eller hertil beslægtede markeder. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

skadessservice, ejendomsservice og industriservice