Mødedato: 29-04-2009

OK/DK’s pristilkendegivelser

Resumé

Konkurrencerådet fandt at OK a.m.b.a. og DK Benzin A/S’ indgået forhandleraftaler med underforhandlere, var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1. Et aftalevilkår heri fastslog at såfremt en forhandler fastsatte en for lav pris på benzin, ville forhandleren ikke modtage avancestøtte til en evt. priskrig. Forhandleren blev endvidere sat i karantæne i en given periode, hvor denne ikke kunne modtage avancestøtte. Aftalevilkåret havde derfor en virkning af de facto bindende videresalgspriser. OK/DK havde desuden indgået en aftale med en enkelt forhandler at OK/DK skulle fastsætte prisen ved priskrig. OK/DK blev påbudt, at ophæve aftalerne og ej heller indgå nye aftaler om bindende videresalgspriser, samt at orientere forhandlerne herom.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Tankstationer

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

Detilsalg af motorbrændstoffer