Mødedato: 29-09-1999

Øllingegård Mejeris klage over Mælkeudvalget

Resumé

I fortsættelse af rådets afgørelse om Danske Mejeriers Mælkeudvalg den 25. august 1999, har styrelsen afgjort en konkret klage fra Øllingegård Mejeri. Mælkeudvalget har over for Øllingegård mejeri stillet en række krav. Med rådets afgørelse af 25. august er Mælkeudvalget blevet påbudt at afstå fra at stille som vilkår for opkøb af mælk til indtegnede mejerier, at leverandørerne frasiger sig deres krav på garantibetaling, hvilket er meddelt Øllingegård Mejeri. Med hensyn til de øvrige krav stillet af Mælkeudvalget, herunder de generelle krav om sikkerhedsstillelse, finder Styrelsen ikke grundlag for at fastslå, at de respektive oplysninger til brug i denne forbindelse er udtryk for misbrug af en dominerende stilling. Styrelsen finder ligeledes heller ikke grundlag til indvendinger over for Mælkeudvalgets generelle krav om økonomiske og ejermæssige oplysninger til vurdering af behovet for sikkerhed. Styrelsen har på den baggrund meddelt Øllingegård, at man ikke vil foretage sig yderligere m.h.t. udvalgets krav til mejeriet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Mejeri

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet