Mødedato: 29-03-2023

Ønskebørn-kæden

Resumé

Den frivillige butikskæde Ønskebørn har overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser på baby- og børneprodukter blandt medlemmerne. Konkurrencerådet har afgjort sagen, som herefter fortsætter ved domstolene med henblik på udstedelse af bøde til kæden. Afgørelsen er endnu ikke offentliggjort, men synes at vedrører horisontale prisaftaler. Parallelt med den materiellesag verserer den en sag om brugen af dokumenter fundet under en gennemført kontrolundersøgelse, idet virksomheden mener, at disse ikke var omfattet af retkendelsen. Et spørgsmål om aktindsigt blev afgjort af ankenævnet 22/12-2022.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Bøde ?