Mødedato: 08-11-2016

Opel Danmark betaler 8,25 kroner millioner i bøde

Resumé

Opel Danmark A/S vedtog en bøde på 8,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde instrueret sine forhandlere i at sælge brugte leasing-, udlejnings- og demobiler til faste priser i medio 2010 til februar 2014. Ved fastsættelsen af bødens størrelse var der lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed, herunder at overtrædelsen pågik efter t. marts 2013, samt på virksomhedens omsætning. Omvendt blev det anset som formildende at Opel Danmark selv henvendte sig til myndighederne og fremlagde oplysninger om overtrædelsen. Oplysninger, som myndighederne ikke kendte på tidspunktet og som satte disse istand til at identificere en overtrædelse. Endvidere fremlagde Opel dokumentationen for, at virksomheden havde implementeret et omfattende complianceprogram.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej

Brancher

Salg af biler