Mødedato: 29-01-2015

Opfordrer din myndighed til ulovlig adfærd?

Resumé

Offentlige myndigheder kan utilsigtet tilskynde erhvervslivet til at overtræde konkurrenceloven. Fx hvis disse opfordrer til frivillige brancheaftaler eller giver indsigt i konkurrencefølsomme oplysninger. KFST har derfor udgivet en pjece for at gøre opmærksom på problemet. Problemstillinger relateret til, om offentlige myndigheder selv overholder konkurrencereglerne, er dog ikke behandlet heri. Vejledningen identificer navnlig tre områder offentlige myndigheder skal være påpasselige med at opfordre til tilpasninger indenfor omfattende priser, produktion og salg samt omkostninger. Udover opfordring til tilpasninger på virksomhedssiden kan offentlige myndigheder også skabe konkurrenceproblemer ved at opfordre til indhentning eller udveksling af oplysninger indenfor disse tre områder. Både på møder eller i regi af en brancheforening. Endelig kan indrømmelse af aktindsigt i oplysninger give problemer hvorfor KFST fremhæver muligheden for at nægte disse jvf. offentlighedsloven.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant