Mødedato: 01-12-2014

Opgørelse af forbrugergevinsterne ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens aktiviteter

Resumé

KFST arbejder for velfungerende markeder og for at skabe gode rammer for vækst og høj forbrugervelfærd. På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt og effektiviserer produktionen, hvilket udvikler nye og bedre produkter og ydelser. På velfungerende markeder agerer forbrugerne trygt og informeret, så de let kan købe de varer og tjeneste ydelser, der bedst opfylder deres behov. For at skabe velfungerende markeder arbejder KFST på en række forskellige områder, blandt andet ved at a) håndhæve konkurrenceloven, b) sikre forbrugerne beskyttelse c) Fremme konkurrencen om offentlige opgaver, d) føre tilsyn med candforsyningsområdet og betalingstjenester e) lave analyser og politik for at fremme velfungerende markeder. KFST arbejde har en række positive effekter. I denne analyse opgøres effekterne i form af forbrugergevinster. Dette er det første år, styrelsen har udarbejdet en sådan analyse. Der er derfor tale om en første beregning og et bedste bud på de forbrugergevinster, som styrelsens arbejde medfører.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant