Mødedato: 26-03-2003

Ophævelse af Kølereparatørforeningens prisliste

Resumé

Ved ændringen af konkurrenceloven i augst 2002, blev undtagelsesbestemmelse i § 7 ændret, således at horisontale prisaftaler mellem små virksomheder ikke længere kunne falde ind under undtagelsesbestemmelserne fra lovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrecestyrelsen meddelte Kølerreparatørforeingen, at foreningens vejledende prislister sandsynligvis ikke ville blive fritaget. Foreningen ophævede derefter sin prisliste.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§7

Brancher

Køl/frys

Samhandeler

Ikke angivet