Mødedato: 19-04-2011

Oprettelse af SPOT AS som selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Fusionen vedrørte Mediacenter Danmark A/S (herefter ”Mediacenter Danmark”) og Post Danmark A/S (herefter Post Danmark) om oprettelse af joint venturet SPOT A/S. SPOT har indtil nu været drevet som et forretningsområde af Mediacenter Danmark, siden juni 2010 i samarbejde med Post Danmark. SPOT A/S vil være aktiv inden for permission marketing, hvilket omfatter opbygning af en database med e-mailadresser på medlemmer, der har accepteret at modtage e-mails med annoncer inden for nogle nærmere afgrænsede interesseområder, og salg af disse oplysninger til annoncører. Post Danmark er et 100 pct. ejet datterselskab til Posten Norden AB, der har aktiviteter inden for alle former for postforsendelser. Post Danmark er ikke aktiv inden for permission marketing. Mediacenter Danmark er et 100 pct. ejet datterselskab af JP/Politikens Hus A/S. Mediacenter Danmark er aktiv inden for distribution af tryksager, særligt adresseløse forsendelser. Derudover ejer JP/Politikens Hus A/S 50 pct. af Forbrugerliv.dk, der ligeledes er aktiv inden for permission marketing. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Elektroniske forsendelser

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Direct marketing, herunder direct mails, e-mails, sms, mms og telemarketing