Mødedato: 25-04-2001

Opsplitning af obligationer i ørestørrelser

Resumé

Styrelsen meddelte i sagen, advokat Olav Willadsen, at der i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. punktum, ikke fandtes anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse af obligationsudstedernes beslutning om at opsplitte obligationer udbudt i enheder med et bestemt kronebeløb til ørestørrelser. Klager havde klaget over, at ændringen ville medføre øget administration og yderligere gebyrer for de små investorer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

Obligationer

Samhandeler

Ikke angivet