Mødedato: 29-09-2004

Osram A/S’ objektiverer samhandelsbetingelser med grossister

Resumé

En mindre grossistkunde klagede til Konkurrencestyrelsen over Osram A/S’ opsigelse af samhandlen. Opsigelsen betød, at grossistrabatten til kunden bortfaldt, og uden denne rabat ville indkøbsprisen være så høj, at det ikke ville være muligt at videresælge elpærer mv. fra Osram til en konkurrencedygtig pris. Osram oplyste, at kunden var blevet advaret om, at samhandlen ikke kunne fortsætte på samme vilkår, når indkøbene var så små. Der var således ikke tale om en enkeltstående handling, idet Osram samtidig også afbrød samhandlen med en række andre kunder, hvor samhandlen tilsvarende var meget begrænset. Konkurrencestyrelsen pegede på, at der ikke fandtes krav om mindsteindkøb i Osram’s generelle samhandelsaftale med grossistkunder. Osram ændrede herefter samhandelsaftalen, og indførte en ny bestemmelse med krav om en årlig mindsteomsætning på 200.000 kr. ekskl. afgifter, moms og rabatter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

El (pærer)

Samhandeler

Ikke angivet