Mødedato: 23-10-2003

Østre Landsret dom af 23. oktober 2003 – Levi Strauss International

Resumé

Levis Strauss var tiltalt for forsøg på at få forhandlerne til at anvende bestemte mindstepriser i en nærmere specificeret tidsperiode fra 1. januar 1998 til 14. december 1999. Som led i bevisførelsen var der dels fremlagt optagelser foretaget med skjult TV og dels en række prissammenligninger. De sidste viste bl.a. at salgspriserne i praksis var identiske. Landsretten frifandt tiltalte for alle forhold. Byretten derimod havde idømt en bøde på DKK 200.000 for dele af perioden.