Mødedato: 17-12-2014

Påbud om, at der ved overvæltning af gebyrer tages højde for alle rabatter, som Teller A/S eller andre indløsere giver Coop Danmark A/S

Resumé

KFST påbød Coop at nedsætte de gebyrer, der blev opkrævet for betaling med danske og udenlandske kreditkort i Coop’s butikker. Nærmere bestemt skulle der ske korrektion for de rabatter, som Coop opnåede hos Teller A/S og andre, således at kunderne alene betalte den faktiske pris. KFST var i 2013 blevet opmærksom på at detailhandlen modtog forskellige former for mængderabatter, der ikke ubetinget blev videregivet til kunderne. Coop gjorde under sagen gældende, at de beløb, som Coop modtager fra Teller, var markedsføringstilskud og ikke rabat, samt at det ville være forbundet med stort besvær at skulle tilbagebetale eventuelt for meget opkrævet gebyr efterfølgende. KFST afviste begge synspunkter og bemærkede endvidere, at såfremt rabatterne var indrettet på en måde, der gjorde det vanskeligt at beregne den effektive udgift, måtte Coop foretage et skøn, således at gebyret, der blev overvæltet, ikke oversteg det tilladte.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Betalingkort

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant