Mødedato: 28-08-2002

Påbud til Fredericia kommune om ophævelse af aftale om mindstepriser for øl og spiritus

Resumé

Konkurrencestyrelsen afgav påbud til Bevillingsnævnet for at have indført en mindste pris for alkohol på beværtningerne i Fredericia Kommune. Bevillingsnævnede fremførte at det fulgte af offentligregulering og derfor ikke omfattet af konkurrenceloven, jf. KL § 2, stk. 2. Økonomi- og Erhvervsministeriet traf afgørelse om, at dette ikke var tilfældet. Mindsteprisen var derfor i strid med KL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1

Brancher

Resturation/Hotel

Samhandeler

Ikke angivet