Mødedato: 23-02-2005

Påbud til leverandør af reservedele

Resumé

En reparatør havde klaget over ikke længere at modtage en rabat. Leverandøren havde som begrundelse herfor henvist til en generel omlægning af sine salgs- og leveringsbetingelser. Konkurrencestyrelsen afgjorde, at det for sagen relevante produktmarked er “originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet”. Det relevante geografiske marked er Danmark. Styrelsen fandt efter en markedsundersøgelse, at den pågældende leverandør var dominerende i forhold til levering af reservedele og i øvrigt selv aktiv indenfor service. Da det alene var en enkelt kunde, som havde mistet rabatten, udgjorde det en urimelig prisdifferentiering mellem kunder i fravær af en saglig begrundelse. Derved bliver der tale om, at leverandøren anvender forskellige vilkår over for forskellige samhandelspartnere inden for reparationssektoren i strid med konkurrenceloven, jf. lovens § 11, stk. 3, nr. 3. Virksomheden blev pålagt at genindføre sin tidligere ydede rabat.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11, stk. 3, nr. 3

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Ej oplyst

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet.”