Mødedato: 13-06-2023

Pensionskasserne i) Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, ii) Pensionskassen for Sundhedsfaglige, iii) Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale og iv) Pensionskassen for Farmakonomer via PKA A/S og A. Enggaards omdannelse af P/S PKAE Ejendom til et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter dannelsen af P/S PKAE Ejendom (”PKAE”) som et selvstændigt fungerende joint venture mellem i) Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, ii) Pensionskassen for Sundhedsfaglige, iii) Pensionskassen for Farmakonomer og iv) Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale via PKA A/S og A. Enggaard Holding A/S. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant