Mødedato: 24-09-2012

Per Aarsleff A/S’ overtagelse af Kirkebjerg A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Per Aarsleff A/S samt Kirkebjerg A/S og KM ejendomsselskab A/S. Ved transaktionen erhverver Per Aarsleff A/S enekontrol over Kirkebjerg A/S og KM ejendomsselskab A/S. Per Aarsleff A/S ejer datterselskabet Wicotec A/S, og ved transaktionen lægges Wicotec A/S, Kirkebjerg A/S og KM ejendomsselskab A/S sammen til ét selskab med Wicotec A/S som det fortsættende selskab. Per Aarsleff-koncernen er en generel infrastrukturentreprenør, der beskæftiger sig med forskellige grene af entreprenørvirksomhed gennem datterselskaber, der generelt fungerer som selvstændige virksomheder. Koncernens installationsvirksomhed dækkes især af det helejede datterselskab Wicotec A/S. Kirkebjerg A/S er en landsdækkende installatørvirksomhed, der udfører el-, VVS- og ventilationsinstallationer samt tilknyttet anlægsvirksomhed. Anmeldelsen var fuldstændig fra samme dato. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Installation

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet