Mødedato: 23-08-2013

PFA og SE’s erhvervelse af fælles kontrol med DONG Energys landvindmøller

Resumé

Sagen vedrører en fusion, hvorved PFA Pension, Forsikringsselskab (PFA) og SYD ENERGI Holding A/S (SE) i fællesskab overtager 272 landvindmøller fra DONG Energy A/S (DONG). PFA er et pensions- og forsikringsselskab. Selskabet er 100 % ejet af PFA Holding A/S. PFA er en del af PFA-koncernen, der har sine primære aktiviteter inden for liv- og pensionsforsikringer. SE ejes 100 % af SYD ENERGI a.m.b.a. SE’s hovedaktivitet består i at eje aktier i selskaber inden for elforsyning og beslægtet virksomhed. Koncernens hovedaktivitet består i at drive elforsyningsvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. NewCo er som beskrevet et selskab, hvori DONG’s landvindmølleaktiviteter samles forinden transaktionens gennemførsel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant