Mødedato: 06-09-2013

PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem PFA Pension Forsikringsaktieselskab og Mølholm Forsikring A/S. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte. PFA Pension er 100 pct. ejet af PFA Holding A/S, der er ca. 49 pct. ejet af PFA-Fonden. De øvrige aktier i PFA Holding ejes af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer samt virksomheder og private enkeltaktionærer. PFA-koncernen er en dansk finansiel koncern med rødder tilbage til 1917. Koncernen har sine primære aktiviteter inden for forsikring og pension, herunder sundhedsforsikringer, men har også aktiviteter inden for bl.a. fast ejendom, kapitalforvaltning, administration og investering. Mølholm er 100 pct. ejet af Mølholm Holding A/S, der igen er ejet af 11 aktionærer, hvor den største aktionær – igennem sit ejerskab af 2 selskaber – har 30 pct. af aktierne. Mølholm og Mølholm Privathospital tilhører forskellige selskabsstrukturer og Mølholm Privathospital er ikke del af fusionen. Mølholm er aktiv inden for sundhedsforsikring, hvor selskabet har ca. 192.000 forsikrede kunder, hvortil kommer ca. 153.000 kollektive børnedækninger og ungdomsforsikringer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt PFA Pensions erhvervelse af Mølholm, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. punktum, jf. stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

SSNIP