Mødedato: 13-06-2012

PFA’s overtagelse af enekontrollen med Funktionær Pension

Resumé

Fusionen vedrørte PFA Pension, Forsikringsaktieselskabs (”PFA”) overtagelse af enekontrollen med Holdingaktieselskabet Funktionær Pension. Ved den anmeldte fusion vil PFA opnå enekontrol med Holdingaktieselskabet Funktionær Pension, som PFA siden 2007 har kontrolleret sammen med DA og HK. Fusionen er derfor anmeldt forenklet, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2. PFA tilbyder pensionsordninger til lønmodtagere gennem overenskomster og firmapensionsordninger samt i mindre omfang individuelle ordninger. Udover de pensionsrelaterede produkter beskæftiger PFA-koncernen sig med en række forsikringsrelaterede produkter, herunder helbredsforsikringer. Holdingaktieselskabet Funktionær Pension ejer 100 % af aktierne i Funktionær Pension. Funktionær Pension er et driftsselskab, der udvikler og udbyder overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordninger for HK-funktionærer og butiksansatte på det private arbejdsmarked. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Pension og forsikring

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet