Mødedato: 29-03-2006

Placering af TV 3 og 3+ i programpakker (Viasat I)

Resumé

Konkurrencerådet fandt ikke, at det var uforeneligt med KL §§ 6 eller 11 eller TEUF art. 101 eller 102, at Viasat i sine aftaler med danske antenneforeingerne krævede, at kanalerne TV3 og 3+ skulle være placeret i den første tilgængelige pakke med betalte kanaler. Implicit heri fandt Rådet dog, på et noget disktabelt grundlag, at TV3 måtte anses for dominerende. Derimod var kravet ikke udtryk for misbrug, idet kravet ikke adskilte sig fra de kontraktvilkår, som viasats konkurrenter anvendte, og i øvrigt ikke i praksis syntes at have nogen konkurrencebegrænsende effekt eller i øvrigt ekskluderet nogle konkurrenter. Viasat, der i princippet var frifundet, forsøgte at indbringe enkelte elementer i rådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Dette blev afvist ved kendelse af 12/9-2006. Uafhængigt heraf indbragte den oprindelige klager rådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet, der underkendt afgørelsen (kendelse af 27/4-2007) grundet manglende analyser og hjemviste den. Viasat, hvis adfærd var genstand for den underliggende konkurrencesag, var uenig i en række af ankenævnets præmisser og anlagde sag ved Sø & Handelsretten. Denne afviste dog at de enkelte præmisser kunne efterprøves. Da sagen var hjemvist åbnede KFST en ny sag, der 30/9-2009 førte til ny afgørelse. Denne gang dog alene efter kl. § 6.