Mødedato: 20-10-2011

Polaris III og Accent 2008’s erhvervelse af fælles kontrol med Bergteamet

Resumé

Sagen vedrører Polaris Private Equity III K/S (herefter “Polaris III”) og Accent Equity 2008 L.P.s (herefter “Accent 2008”) erhvervelse af fælles kontrol med Bergteamet Group AB (herefter “Bergteamet”). Bergteamet er i dag indirekte kontrolleret af Accent 2008. Ved den planlagte transaktion sker et kontrolskifte fra enekontrol til fælles kontrol, således at virksomheden, efter at transaktionen er gennemført, vil være indirekte kontrolleret i fællesskab af Accent 2008 og Polaris III. Accent 2008 er en kapitalfond, som ejer en række porteføljeselskaber, men ingen af disse er aktive på samme markeder som Bergteamet eller på beslægtede markeder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Entreprenørvirksomhed

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Underjordiske skakt- og tunnelboringer