Mødedato: 02-05-2014

Polaris Private Equity III K/S’ overtagelse af Det Danske Madhus A/S

Resumé

Sagen vedrører Polaris Private Equity III K/S’ (”Polaris III”) overtagelse af aktiemajoriteten i Det Danske Madhus A/S (”Det Danske Madhus”). Ved transaktionen overtager Polaris III aktiemajoriteten i Det Danske Madhus fra selskabets ejere, og Polaris III erhverver i den forbindelse enekontrol over selskabet. Det Danske Madhus’ tidligere ejere vil dog efter transaktionen eje en andel af selskabet. Det Danske Madhus tilbereder og udbringer mad til private og offentlige kunder, herunder til sygehuse, institutioner og private hjem. Polaris III er én af to investeringsfonde hos kapitalfonden Polaris Private Equity (”Polaris”). Polaris’ to fonde, Polaris III og Polaris Private Equity II K/S, investerer hovedsagligt i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

restauration

Samhandeler

Ikke relevant