Mødedato: 23-07-2015

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af Mols-Linien A/S

Resumé

Transaktionen tog udgangspunkt i et offentligt, frivilligt købstilbud i henhold til reglerne herom i Værdipapirhandelsloven og Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud. Efter tilbuddet ville Polaris IV erhverve alle aktier i selskabet. Mols-Linjen A/S er et færgerederi med hurtigfærger, der forbinder Sjælland og Jylland via ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden. Hurtigfærgerne benyttes af biler, lastbiler, busser og passagerer. Mols-Linjen A/S har endvidere accessoriske aktiviteter til færgedriften, som består af kiosksalg, restaurant og café til brug for færgepassagerne. Polaris IV er en del af Polaris Private Equity (”Polaris”), der omfatter tre fonde, hvoraf to af disse ejer en række porteføljeselskaber. Ingen af disse selskaber er aktive på samme eller på beslægtede markeder som Mols-Linjen A/S. Idet fusionen ikke gav anledning til reservationer, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Færgedrift

Samhandeler

Ikke relevant