Mødedato: 12-11-2019

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af SSG Partners A/S

Resumé

Sagen vedrørte Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over SSG Partners A/S. Transaktionen vil foregå gennem et Polaris IV-holdingselskab, HoldCo 1 af 28.04.2017 A/S, som vil eje 80-90 pct. af aktiekapitalen i BidCo af 28.04.2017 A/S, der erhverver 100 pct. aktiekapitalen i SSG fra selskabets nuværende ejere. Polaris IV erhverver dermed enekontrol med SSG. Den resterende del af aktiekapitalen i BidCo vil blive ejet af medinvestorer og management, herunder blandt andet tidligere ejere af SSG. SSG er leverandør af tjenesteydelser indenfor (i) skadeservice, der omfatter håndtering af skader, der stammer fra brand, vandlækage, storm m.v. og (ii) tilknyttede ydelser, der omfatter såkaldte industriservices og ejendomsservices. Industriservices omfatter specialrengøring (fx rengøring af produktionsmaskiner), tank- og silorens m.v. Ejendomsservices omfatter administration af fast ejendom, herunder viceværtydelser, vinduespolering, trapperengøring og vedligeholdelse. Polaris IV er en del af Polaris Private Equity, som er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris’ fonde ejer en række porteføljeselskaber, herunder blandt andet Alliance Plus A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet