Mødedato: 15-05-2023

Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af Sealing System A/S og Lead Robotics Scandinavia A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at Polaris erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i hhv. Sealing System og Lead Robotics gennem BidCo B af 17. januar 2023. Efter transaktionen reinvesterer sælgerne, hvorefter Polaris fortsat vil have en kontrollerende andel af aktiekapitalen i Sealing System og Lead Robotics. Polaris vil dermed erhverve enekontrol over Sealing System og Lead Robotics. Sealing System er leverandører af komplette pakke- og palleteringsanlæg. Sealing System tilbyder løsninger fra stand-alone pakkemaskiner til kom-plette automatiske fylde-, pakke- og palleteringsanlæg, specialfremstillede værktøjer og integrerede transportsystemer.
Lead Robotics er aktiv inden for salg af robotter, software til robotter, værktøjer til robotter, tilbehør til robotter samt servicering af robotter. Polaris er en del af kapitalfonden Polaris Private Equity, som er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver i alt to aktive investeringsfonde (Polaris og Po-laris IV), som hovedsageligt investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder, fx Configit, Cepheo, Futur Pen-sion og Link Logistics. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant