Mødedato: 04-03-2014

Polaris Private Equitys erhvervelse af enekontrol med Louis Poulsen Lighting

Resumé

Sagen vedrører Polaris Private Equity III K/S’ (”Polaris III”) erhvervelse af aktierne i Louis Poulsen Lighting A/S (”LPL”), Targetti Poulsen USA Inc. og Targetti Poulsen Asia Pte. Ltd. Transaktionen medfører, at Polaris III erhverver enekontrol med LPL, Targetti Poulsen USA Inc. og Targetti Poulsen Asia Pte. Ltd. LPL producerer og sælger belysningsarmaturer til professionelle og private kunder i og uden for Danmark. Produkterne er efter parternes oplysninger særligt målrettet kunder, som prioriterer design og kvalitet højt. Targetti Poulsen USA Inc. og Targetti Poulsen Asia Pte. Ltd. sælger varer produceret af LPL til professionelle og private kunder i hhv. USA og Sydøstasien og fremadrettet Kina. Selskaberne er efter det oplyste ikke aktive i Danmark. Polaris III er en del af investeringsselskabet Polaris Private Equity (”Polaris”), som gennem Polaris III og Polaris Private Equity II K/S (”Polaris II”) investerer i hovedsageligt danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant